Fakta om fönsterdörrar MFD

Lamellimmat trä av den ädlaste kvalitet för högsta hållfasthet.Träfuktighet 12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.
Båge: Skiktlimmade i 4 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.
Dimension: Båge: djup 77 mm.<br>Karm: djup 105 mm.
Beslag: Spanjolett Fix 1061 med 3 hakkolvar. Detta förenar dörr och karm, så att det ger ett bra skydd mot brytangrepp. Uppställningsbeslag Fix 150, tappbärande bärgångjärn.
Glas: T4–12, S4–12. Superenergiglas. Float glas. Dold spikning.
Gummilist: Vid glasning används spårbunden EPDM-gummi. 10 – 5 mm mellan trä och glas. Dold spikning.
Tätningslist: Mellan båge och karm av EPDM-gummi. Spårlist 10 och 8 mm monterad i karm.
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Övermålningsbar fogmassa.
Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjudes lasyrfärg eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil.
Handtag: Fabrikat Hoppe. Naturanodiserat. Vitt, champagnefärgat tillval.
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.
Profil: Finns som tillval på båge och karm .
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.
Fyllning: Isolerad med polyuretan.
Tröskel: Av hårdträ med slitskydd av aluminiumprofil.