Fakta om Fönster med fast karm (MFK)

Lamellimmat trä av den ädlaste kvalitet för högsta hållfasthet.Träfuktighet 12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar, det förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.
Dimension: Karm: djup 105 mm.
Glas: T4–12, S4–12. Superenergi. Float glas. Varma kanter.
Gummilist: Vid glasning används spår­bunden EPDM-gummi mellan trä och glas. Dold spikning.
Tätningsmassa: Karm. Övermålningsbar fogmassa.
Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjudes lasyrfärg eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä som monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt.: Spröjs av aluminiumprofil mellan glas.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas, härdat glas, brandglas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.