Fakta om TvÄglas isolerglas (MFU 65)

Lamellimmat trä av den ädlaste kvalitet för högsta hållfasthet. Träfuktighet 12% + – 2%.
Karm: Skiktlimmade i 2 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.
Båge: Skiktlimmade i 3 delar. Förbättrar formstabiliteten, minimerar sprickbildning.
Dimension: Båge: djup 65 mm.
Karm: djup 105 mm.
Beslag: Typ: Klassiska fönsterhakar.
Glas: F4-18. Energiglas.Argongas. Varma kanter.
Gummilist: Vid glasning används spårbunden EPDM-gummi. 10 – 5 mm mellan trä och glas. Dold spikning.
Tätningslist: EPDM-gummi, spårlist 10,8 mm monterad i karm.
Tätningsmassa: Karm, tapp och slits. Övermålningsbar fogmassa.
Ytbehandling: Droppimpregnerade som minibehandling. Grundning av enskilda delar för att uppnå verkan i slitsar och tappar. Som vidare behandlingssteg erbjudes lasyrfärg eller täckmålning.
Glasningslist: Nedre glasningslist av anodiserad aluminiumprofil
Spröjs: Utanpåliggande lösspröjs av trä ( monteras på fabrik eller fast genomgående spröjs. Alt.: spröjs av aluminiumprofil mellan glas.
Profil: Profil på båge och karm.
Tillval glas: Ornamentglas (råglas), ljudglas, solskyddsglas härdat glas.
Karmskruv: Hål för karmskruv 14 mm standard.
Tilluftsventil: Biobe 30 finns som tillval.